Wszelki rendering (przegrania): 1 godz. materiału audio-video = 19zł;   powyżej 3 godz. = 15zł/za 1godz. Archiwizacja poprzez digitalizację materiałów audio-video. Jest to bardzo dobry sposób na przedłużenie żywotności materiału, jak również diametralna zmienia sposobu i komfortu oglądania filmu jaką daje technologia cyfrowa. Dokonuje przegrań (renderingu) wszelkich nagrań audio-video na dowolnym nośniku do formy płyty DVD […]" />Z kaset na DVD

  • 04.01.2012
  • Posted by Janusz
  • No Comment
  • DVD ,kasety VHS

Wszelki rendering (przegrania): 1 godz. materiału audio-video = 19zł;   powyżej 3 godz. = 15zł/za 1godz.

Archiwizacja poprzez digitalizację materiałów audio-video. Jest to bardzo dobry sposób na przedłużenie żywotności materiału, jak również diametralna zmienia sposobu i komfortu oglądania filmu jaką daje technologia cyfrowa. Dokonuje przegrań (renderingu) wszelkich nagrań audio-video na dowolnym nośniku do formy płyty DVD lub Blue Ray.

Za dodatkową opłatą wykonuje postprodukcję otrzymanego materiału: poprawa jakości, wycięcie zbędnych przerw, zakłóceń, wykonanie tematycznego menu płyty. Jak również naprawa uszkodzonych nośników (np. kasety VHS, SVHS) i z jednoczesnym przegraniem odzyskanego materiału.

Materiał przekazywany jest na płytach DVD (w cenie) lub BR w opakowniach typu slim.

Na płycie DVD może znajdować się maksymalnie 2 godziny przegranego materiału.

Telefon kontaktowy: 502355897 


TWITTER

Loading